Siirry sisältöön.Siirry navigointiin

Circulation – kierrätyslogistiikan edelläkävijä

Circulation Oy vastaanottaa mm. kivi- betoni- ja puupohjaisia rakennus- ja infrastruktuuriteollisuuden tuottamia kierrätysaineksia. Lisäksi Circulation jatkokäsittelee aineksia uudelleenkäytettäväksi kierrätysaineksia hyödyntävissä työkohteissa.

Ajoneuvo- ja kuormalogistiikan kehittämishankkeeseen ryhdyttäessä aineksen vastaanotto- ja käsittelyasema Vantaalla toimi ilman kulunvalvontaa. Saapuvien ajoneuvojen kuljettajat lähettivät tekstiviestillä saapuvan kuorman tiedot. Tekstiviestien sisällöstä koostettiin myöhemmin laskutus- ja raportointitiedot niin omaan käyttöön kuin ELY-keskuksellekin. Kuormien vastaanottohinnat perustuivat akselimääriin, ja laskutukseen käytettiin yksinkertaista PC-laskutusohjelmistoa. Laskutus ja raportit tehtiin kaikki käsityönä.

Toimitusjohtaja Marcus Mannerlan mukaan ”Laskutukseen ja raportointiin kului vuodessa viikkoja työaikaa. Suuri osa siitä meni kuljettajien antamien asiakas- aines- määrä- ja noutopaikkatietojen tarkistamiseen ja kokoamiseen laskutusta ja raportointia varten”.

Haasteena oli siis etenkin ylimääräisen laskutus- ja raportointityön vähentäminen. Circulation halusi myös lisätä erilaisten virheiden ja väärinkäytösten ennalta-estettävyyttä, tarkentaa ainesmäärien seurantaa ja parantaa yritysturvallisuutta. Lisäksi automatisoinnilla haluttiin parantaa kasvavan yrityksen asiakaspalvelua ja kuormien käsittelynopeutta. 

Sopiva ratkaisu löytyi integroidusta VidaRecycle-järjestelmästä. Ratkaisun automatiikka jäsentää nyt kuljettajilta saadut SMS-viestit digitaalisiksi kuormien siirtoasiakirjoiksi, täydentäen niihin myös ajoneuvovaa’an tuottamat painotiedot ja ajoneuvo- sekä kuormakameroiden kuvat. Koostetusta tiedoista tulostetaan kuljettajille kuvallinen punnitustodistus ja muodostetaan valmis tilausaineisto laskutuksessa ja raportoinnissa käytettäväksi. Myös asiakkaiden opastaminen voidaan siirtää järjestelmän automatiikan huolehdittavaksi.

Lopputuloksena saavutettiin merkittävä työajan säästö rutiinityön vähentyessä. Asiakkaat arvostavat tarkkoja uusia hinta- ja laskutusperusteita luotettavine kuvallisine punnitustodistuksineen. Ratkaisu on merkittävästi edesauttanut uusien kannattavien hinnoittelumallien ja tuotteiden kehittämistä. Yrityksellä on aina tarkka tieto alueella liikkuvista ajoneuvoista ja kuormista. Saapuvien kuljetusten käsittely on automatiikan ansiosta sujuvaa ja tarkkaa. ”Olemme nyt myös varautuneet jatkuvasti tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin”, toimitusjohtaja Mannerla toteaa. Moderni ratkaisu on myös entisestään kohentanut yrityksen imagoa asiakaskunnassa.

Jatkossa Circulation Oy laajentaa järjestelmän käyttöä. Kulunvalvontaa tarkennetaan aidoin ja portein ja kuljetukset vastaanotetaan järjestelmän porttiautomatiikan kautta. Circulation Oy:n asiakkailleen tarjoamaa palvelua tullaan automatiikan avulla jatkamaan pidemmälle iltoihin ja viikonloppuihin myös silloin kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Järjestelmään tarjolla olevan noutopaikan jäsennysautomatiikan avulla myös noutopaikkaraportointi voidaan automatisoida. VidaRecycle-järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön myös uusilla avattavilla kierrätysasemilla. ”Sen jälkeen säästämme taas viikkoja työaikaa vuodessa”, toimitusjohtaja Mannerla kertoo.