Siirry sisältöön.Siirry navigointiin

PlatformX - ohjelmisto

PlatformX - ohjelmisto yhdistää logistiikan, kulunvalvonnan ja turvallisuuden erilliset ohjaus- ja hallintajärjestelmät yhdeksi älykkääksi, helposti operoitavaksi kokonaisuudeksi.

PlatformXBox.png

Vidamin PlatformX on ajoneuvoliikenteeseen liittyvien toimintojen automatisointia ja hallintaa varten kehitetty modulaarinen sovelluspalvelinohjelmisto.

Ohjelmisto kommunikoi laitteiden, kuten esim. tunnistuskameroiden ja -silmukoiden, porttien ja puomien tai vaakojen kanssa joko suoraan TCP/IP-tietoliikenneverkon kautta soketti- tai esim. HTTP- yhteyksin, tai välillisesti erillisten laiteohjaimien kautta.

PlatformX on myös integroitu suoraan erilaisiin logistiikka- turvallisuus- kulunvalvonta- yms. järjestelmiin niiden sovelluskohtaisten tietoliikenne- tai ohjelmointirajapintojen kautta.

Käyttäjille PlatformX tarjoaa yleisiin WWW-standardeihin perustuvan graafisen WWW- selainkäyttöliittymän mm. ajoneuvoliikenteen tapahtumien seurantaa ja raportointia varten.

Ohjelmisto on vuosien kuluessa kehitetty modulaariseksi ja hyvin skaalautuvaksi. Siihen perustuvat Vidamin - ratkaisut vastaavat niin perustavan yksinkertaisiin kuin moninaisiin ja vaativiinkin ajoneuvoliikenteen hallinnan tarpeisiin.