Siirry sisältöön.Siirry navigointiin

Ajoneuvoliikenteen hallinta pähkinänkuoressa

Mitä ja miksi - ajoneuvoliikenteen hallinta lintuperspektiivistä katsottuna.

Kokonaisvaltainen, älykäs ajoneuvoliikenteen hallinta on:

  • aktiivisen liiktenteenhallinnan tuottamista ja ylläpitoa (oikeat ajoneuvot liikkuvat sujuvasti oikeilla alueilla oikeita reittejä oikeaan aikaan)
  • hallittujen liikennealueiden tilannetietoisuuden tuottamista ja ylläpitoa yhdessä mukaan kytkettyjen laitteiden ja ohjelmistojen kanssa (oikeilla henkilöillä on oikea tieto oikeista ajoneuvoliikenteeseen liittyvistä asioista)
  • lisäarvoa luovien liiketoimintatapahtumien tuottamista ja rikastamista ajoneuvoliikenteen tilanne- ja tapahtumatiedoilla; esim. ajoneuvotietojen yhdistäminen kulunvalvonta- maksu- punnitus- nouto- tai toimitustapahtumiin

Hallinnan perustana on ajoneuvojen, kuorman ja/tai kuljettajan tunnistaminen sekä ajoneuvojen aktiivinen pääsynhallinta, ohjaaminen ja opastaminen alueilla, reiteillä ja kohteissa älykkään ohjelmistopohjaisen hallintajärjestelmän avulla.

Oikein suunniteltuna ja toteutettuna ajoneuvoliikenteen hallinta tehostaa ja sujuvoittaa liikennettä ja liikennetapahtumiin liittyviä prosesseja ja tuo uusia tapoja kehittää liiketoimintaa. Lisäksi se parantaa yrityskuvaan, teollisuuslaitoksiin, ajoneuvoihin, prosesseihin ja henkilöihin liittyvää riskienhallintaa ja turvallisuutta.

Ajoneuvoliikenteen hallinta on kokonaisvaltainen ajoneuvoliikenneintensiivisen liiketoiminnnan kehittämisen työkalu.